EN PASSANT     -FRa finanskrise til nybarokk.

  løpet av de siste åtte årene har jeg laget en serie malerier, med motiv som geografisk følger finanskrisen fra Norden og Europa, til USA, New York, før den ender opp i et Cuba i endring under den nyoppståtte dialogen med USA og den forestående opphevingen av en årelang blokade. Vel hjemme igjen opplever vi at klasseskillet øker mellom rik og fattig og oljeberget er ikke fullt så sikkert lenger… med Brexit kommer den første reaksjonen fra et folk som ikke føler seg hørt,  I En Passant følger vi kampen om verdiene.

Samtidsspeilingen, En Passant, beskriver den vestlige finanskrisens globale påvirkning og enkeltindividets skjebne. Arbeider fra denne utstillingen er vist bl.a. i Firenze, New York, og Oslo Børs i Norge, og skildrer den vestlige krisen.

Fra forestillingen, En Passant -fra finanskrise til nybarokk, oppført 2015, Vemork, Rjukan.

Fra forestillingen, En Passant -fra finanskrise til nybarokk, oppført 2015, Vemork, Rjukan.

Maleriserien er kalt ”En Passant”  Det finnes et vel omdiskutert trekk innen sjakk som har denne betegnelsen. En bonde har alltid mulighet til å ta to skritt i første trekk. Denne evnen fikk man for å komme fortere inn i kamp, men ikke for å flykte. Brukes dette trekket for å komme forbi motstanderens bonde, kan denne slås. 

Slik blir tematikken i serien samtidig en henvisning til hvordan de store å små beslutninger binder alle sammen i en felles skjebne. Tematikken ønsker med dette å synliggjøre individets skjebne på godt og vondt i den store sammenhengen. Vi kan som bonden ikke flykte fra våre beslutninger, og verden slåss nå for å finne veien til en bærekraftig fremtid.